Technologia

technologiaProdukowane przez nas maszyny zaprojektowaliśmy od podstaw z myślą o przeznaczeniu do produkcji lodów twardych, kręconych (świderków), co czyni naszą ofertę unikalną. Jednocześnie przy ich konstruowaniu korzystaliśmy z nowoczesnej techniki, co umożliwiło zdecydowane zwiększenie wydajności, bezawaryjności, energooszczędności i cichej pracy maszyny, oraz zmniejszenie jej gabarytów. Zastosowaliśmy również niespotykane rozwiązania, takie jak: sterowanie za pomocą pomiaru gęstości masy w cylindrze i długie cylindry o pomniejszonej średnicy, co w połączeniu z wydajnym systemem chłodzenia pozwala na uzyskanie prawdziwie twardych lodów o wyjątkowych walorach smakowych i wizualnych.

Sterowanie 

Nasza maszyna charakteryzuje się unikalnym na rynku sterowaniem elektronicznym za pomocą pomiaru gęstości masy w cylindrze. Pozwala to na precyzyjne ustawienie przez użytkownika pożądanej twardości loda oraz późniejsze utrzymywanie jej przez maszynę na niezmienionym poziomie przez cały okres produkcji lodów, poczynając od wprowadzenia ustawienia, co gwarantuje stałą, niezmienną jakoś wydawanego loda.

Zmiany ustawienia dokonuje się w sposób bardzo intuicyjny za pomocą dwóch przycisków (odpowiednio dla każdej strony) na regulatorze, lub na panelu operatorskim umieszczonych na zewnętrznym panelu. Zmiana jest możliwa w każdym momencie pracy maszyny, a efekty regulacji widoczne są już po kilku minutach. Z naszego doświadczenia wynika, że możliwość płynnej regulacji gęstości masy pozwala na zachowanie stałej, wysokiej twardości loda, niezależnie od rodzaju stosowanych mas (nawet w przypadku mas własnej produkcji), często różniących się składem, a więc i wymaganym stopniem zmrożenia w celu osiągnięcia pożądanej gęstości.

Sterowanie maszyną w trybie pracy nocnej (tzw. trybie konserwacji) odbywa się za pomocą elektronicznych termostatów utrzymujących stałą, żądaną temperaturę masy, a jej ustawienie odbywa się analogicznie za pomocą dwóch przycisków na regulatorze, lub za pomocą okna ustawień temperatur na panelu operatorskim. W normalnym trybie pracy, termostaty te pełnią nadal funkcję pomiaru temperatury czynnika chłodzącego i stanowią barierę temperatury zmrożenia masy (również ustawianą), chroniąc maszynę przed uszkodzeniem w przypadku ewentualnych błędów obsługi (np. nieodpowietrzenie, lub zapowietrzenie maszyny, zbyt wysokie nastawy żądanej twardości). Wyświetlana na wyświetlaczach termostatów (lub na panelu operatorskim) temperatura pozwala na orientacyjną ocenę stopnia zmrożenia masy.

Niezależne sterowanie dla lewej i prawej strony maszyny umożliwia różne ustawienia, pozwalając na uzyskanie jednorodnej twardości loda przy stosowaniu jednocześnie dwóch różnych mas, lub korzystanie tylko z jednego cylindra.

Maszyna posiada także tryb mycia, podczas którego wyłączana jest funkcja chłodzenia, a pozostawiona jedynie funkcja pracy cylindrów umożliwia ich wypłukanie z resztek masy po zakończeniu pracy, lub podczas okresowego czyszczenia (po wcześniejszym podłączeniu zbiorników napełnionych wodą).

  

technologiaCylindry 

Stosowane przez nas cylindry charakteryzują się mniejszą średnicą od dotychczas stosowanych rozwiązań, co pozwala na głębsze i szybsze zmrożenie masy oraz umożliwia płynną regulację jej gęstości i zachowanie stałej, niezmiennej twardości wydawanego loda nawet podczas nieprzerwanej produkcji. Jednocześnie duża długość cylindrów i krótszy okres przygotowania odpowiednio zmrożonej masy lodowej (szczególnie podczas pierwszego uruchomienia maszyny) oraz utrzymywanie jej w stałej gęstości zwiększa wydajność maszyny. Cylindry wykonane są ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości.

Świdry 
Świdry przeznaczone do naszej maszyny cechują się prostotą konstrukcji, wykonaniem ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości oraz skrobakami z tworzyw sztucznych o przedłużonej żywotności. Konstrukcja świdrów uniemożliwia włożenie ich do cylindrów w nieprawidłowy sposób. Zastosowane od strony napędów uszczelnienie znacząco wydłuża okresy pomiędzy jego wymianami.

Głowica 

Poza dostosowaniem do stosowanych cylindrów i świdrów nasza głowica wyróżnia się dźwigniami do wydawania, umieszczonymi w  poziomie, dzięki czemu należy ona do urządzeń typu odcinającego. Umożliwia to natychmiastowe zakończenie wydawania porcji w żądanym momencie, w przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, gdzie następuje wypychanie z głowicy masy podczas zamykania dźwigni. Ułatwia to znacząco wydawanie, podobnie jak odznaczające się lekką pracą dźwignie. Przekazywanie informacji oprogramowaniu maszyny o otwarciu dźwigni następuje poprzez czujnik zbliżeniowy, co eliminuje problemy z uszkodzeniami i zużyciem mechanicznych elementów, czy zalaniem ich wodą lub masą. Głowica wykonana jest w sposób bardzo estetyczny z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej, a dzięki prostocie konstrukcji jest łatwa w rozbieraniu i czyszczeniu. 

Napęd 

Do napędu świdrów służą nowoczesne, ciche i energooszczędne silniki połączone bezpośrednio z przekładniami. Ich konstrukcja pozwala wyeliminować inne ruchome elementy powodujące straty energii i hałas oraz konieczność ich regularnej wymiany. Przyczyniło się to dodatkowo do poprawy bezpieczeństwa użytkowania maszyny. Wysoka wydajność zastosowanych silników pozwoliła zredukować ich moc, co przyczynia się do jeszcze większego ograniczenia poboru prądu.

 

technologiaChłodzenie 

Funkcja chłodzenia w naszej maszynie realizowana jest za pomocą powietrza lub wody, bądź obu tych systemów jednocześnie. Chłodzenie powietrzne w Model plenerowy, dzięki zastosowaniu ultra wydajnego i bardzo cichego wentylatora o dużej średnicy oraz skraplacza specjalnej konstrukcji, zapewnia sprawne funkcjonowanie maszyny nawet w najwyższych temperaturach otoczenia. Wydajność w żaden sposób nie ustępuje modelom z chłodzeniem wodnym. Umożliwia stosowanie maszyny w miejscach, gdzie niemożliwe jest przyłączenie jej do wody, oraz niweluje koszty jej poboru (np. festyny, jarmarki, tymczasowe targowiska, imprezy plenerowe itp.). Doskonale nadaje się również do użytku w punktach stałych, o ile jest możliwość zapewnienia wystarczającego dopływu świeżego powietrza (duże, otwarte okno sprzedaży, podniesione klapy w przyczepie/samochodzie), ustawienie maszyny w sposób zapewniający wystarczająca ilość przestrzeni z obu boków, oraz dosunięcie wylotu powietrza z maszyny (tył maszyny) do ściany z kratką, lub jego zabudowanie w formie tunelu.

System powietrzno-wodny zachowuje cechy systemu powietrznego, jednocześnie pozwalając na pobieranie przez maszynę wody w okresach większego obciążenia, oraz gdy w otoczeniu panuje wysoka temperatura. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia ograniczenie zużycia wody dzięki korzystaniu przez maszynę z chłodzenia powietrznego podczas okresów przestoju i zmniejszonej częstotliwości wydawania lodów. Przełączanie pomiędzy pracą z wykorzystaniem wyłącznie chłodzenia powietrznego, kiedy maszyna nie pobiera w ogóle wody, a pracą z wykorzystaniem obu systemów jednocześnie następuje całkowicie automatycznie, zgodnie z aktualnym obciążeniem maszyny. Sposób realizowania chłodzenia powietrznego umożliwia współpracę maszyny z wyciągiem i usunięcie ciepłego powietrza na zewnątrz pomieszczenia.


Stosowane przez nas w systemach chłodzenia powietrznego światowej klasy, najnowszej generacji wentylatory z płynną, automatyczną regulacją obrotów pozwalają na maksymalne wykorzystanie wydajności układu chłodniczego i zapewniają praktycznie bezgłośną pracę przez większość czasu, oraz dużą energooszczędność. Cichość pracy predysponuje modele z chłodzeniem powietrznym także do zastosowania w lokalach w bezpośredniej bliskości klientów. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość czyszczenia skraplacza poprzez odwrócenie kierunku pracy wentylatora, z wykorzystaniem jego maksymalnych obrotów. Pozwala na usunięcie zbierających się w skraplaczu pyłków roślinnych oraz kurzu zmniejszających z biegiem czasu jego wydajność. Rozwiązuje to problem z uciążliwym ręcznym czyszczeniem skraplacza, mogącym doprowadzić do jego uszkodzeń.

Chłodzenie wyłącznie wodne zalecamy do maszyn użytkowanych w miejscach wyposażonych w stałe przyłącze wody i pracujących pod stale wysokim obciążeniem, oraz w miejscach gdzie priorytetowa jest cicha praca maszyny.

 

technologiaLodówka 

Do przechowywania masy lodowej w naszej maszynie służy lodówka mieszcząca dwa standardowe zbiorniki po 18L każdy. Do swojej pracy wykorzystuje ona jeden z agregatów zamontowanych w maszynie w okresach przerwy jego pracy w mrożeniu cylindra. Pozwoliło to na wyeliminowanie dodatkowego agregatu, umożliwiając jednocześnie konserwację masy w zbiornikach w okresie gdy nie jest ona wykorzystywana do produkcji lodów.

Obudowa 

Stalowa konstrukcja naszej maszyny oraz obudowa wykonana z blach nierdzewnych zapewnia jej długowieczność i estetyczny wygląd, oraz ułatwia utrzymanie jej w czystości. Rozmiary zewnętrzne zostały zoptymalizowane pod kątem jak największej wygody obsługi oraz łatwości transportu i magazynowania. Maszyna wyposażona jest w cztery wytrzymałe, skrętne koła, w tym dwa z hamulcem, ułatwiające przemieszczanie i umiejscowienie maszyny.

Energooszczędność i trwałość 

Oprogramowanie naszej maszyny zostało stworzone z myślą o zapewnieniu jej energooszczędności oraz niezawodności działania przez długi okres czasu. Sterowanie urządzeń nie wystawia ich na przeciążenia oraz pracę w nieprawidłowych warunkach. Zastosowane komponenty są obliczone na pracę poniżej ich obciążenia maksymalnego. 

Zabezpieczenia 

W oprogramowaniu naszej maszyny zawarliśmy również liczne zabezpieczenia chroniące maszynę przed poważnym uszkodzeniem na skutek ewentualnych usterek lub błędów obsługi. W przypadku wykrycia możliwości uszkodzenia, lub wystawienia maszyny na zbyt duże obciążenia przechodzi ona w tryb awaryjny, który powoduje zatrzymanie jej pracy lub w tryb pracy nocnej. O wystąpieniu problemu obsługa informowana jest za pomocą migania czerwonej lampki, lub komunikatów tekstowych (modele z panelem operatorskim).